Zorg en welzijns-scan

De sector zorg en welzijn is meer dan ooit op zoek naar nieuwe werknemers met talent voor het zorgvak in de breedste zin van het woord. Dit-WERKt ontwikkelde de Zorgscan voor mensen die benieuwd zijn of werken in de zorg iets voor hen is. Voor diegenen die denken van wel maar nog niet weten welke functie bij hen zou passen of welke opleiding ze daarvoor zouden moeten volgen. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die al in deze sector werken maar graag zouden overstappen naar een andere functie, of die eerder in de zorg werkzaam zijn geweest en graag weer terug zouden willen. Al deze mensen worden verder geholpen door het Transferpunt Zorg en Welzijn.

Het Transferpunt Zorg en Welzijn biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om te ontdekken of een baan in de zorg en welzijn bij hen past. Met de Zorgscan wordt met behulp van een aantal digitale instrumenten (vragenlijsten) onderzocht in hoeverre iemands specifieke vaardigheden (skills) passen bij een beroep in de zorg. Een loopbaanboach kan vervolgens helpen met vragen, bijvoorbeeld over het opleidingsaanbod en de financiĆ«le kant van de (over)stap.

Met behulp van de Zorgscan brengt het Transferpunt Zorg en Welzijn op regionale schaal vraag en aanbod samen en faciliteert het werkgevers bij het werven naar talent voor de zorg. Door vraag en aanbod te matchen op basis van skills wordt het slagingspercentage van dit soort (intersectorale) matches vergroot.