SkillsWallet

De Skillswallet is een digitale informatiekluis die door middel van Verifiable Credentials een transparant en betrouwbaar overzicht geeft van de skills en diploma’s die een werknemer bezit én zekerheid biedt in de herkenning en waardering ervan voor werknemers, werkgevers, opleiders, overheden en intermediairs. Werknemers kunnen met de Skillswallet veilig zelf (Self Sovereign Identity) skills en diploma’s, certificaten en getuigschriften opslaan in een betrouwbare informatiedrager en transporteren naar andere digitale omgevingen. Blockchaintechnologie zorgt ervoor dat de uitwisseling van gegevens veilig, efficiënt en decentraal gebeurt. De Skillswallet is daarmee een innovatieve bouwsteen voor de digitale infrastructuur van de arbeidsmarkt van de toekomst, waarmee werkzoekenden kansrijk over de onderwijs- en arbeidsmarkt kunnen reizen, ook intersectoraal.

Koppelingen maken tussen leeruitkomsten en skillstaxonomieën


Daar komt bovenop dat dit-WERKt zorgt voor een betrouwbare vertaling van leerkwalificaties die zowel formeel (scholing), non-formeel (werk) en informeel leren (privé) zijn verkregen, naar skillstaxonomieën zoals bijvoorbeeld ESCO. Deze taxonomie is door de Europese Unie ontwikkeld voor de gehele Europese arbeidsmarkt. Voor werkzoekenden en werkenden biedt informatie uit ESCO de mogelijkheid om op basis van skills over te stappen naar werk in één van de groeisectoren, met als gevolg dat de kans vermindert om werkloos te raken. Op die manier stimuleert de Skillswallet intersectorale mobiliteit van werknemers tussen sectoren die door de versnelling in digitale transformatie en de coronapandemie te kampen hebben met tekorten of juist overschotten aan personeel. Werkgevers kunnen op basis van ESCO gemakkelijker werknemers werven uit andere sectoren en kunnen zodoende putten uit een veel grotere groep geschikte kandidaten. Onderwijsinstellingen krijgen beter inzicht in de skills die leerlingen en studenten zich eigen hebben gemaakt en kunnen zo beter aansluiten bij opleidingswensen en behoeften op de arbeidsmarkt. Door met Artificial Intelligence (AI) en word-embeddingstechnieken koppelingen te maken tussen leeruitkomsten en de ESCO-taxonomie (en in de toekomst Competent NL, waarin ESCO en andere internationale skillstaxonomieën worden geïntegreerd) helpt de Skillswallet mismatches op de arbeidsmarkt tegen te gaan.