De Paskamer

De Paskamer is een matchingstool die dit-WERKt ontwikkelde in samenwerking met TNO en heeft geïntegreerd in Mijnhouseofskills. Werkenden en werkzoekenden kunnen met De Paskamer een eigen skillsprofiel samenstellen door middel van een zelfassessment bestaande uit 60 vragen over skills, eigenschappen, en werkstijlen. In dat skillsprofiel komen een aantal talentgebieden naar voren, die zijn opgebouwd uit de afzonderlijke skills van die kandidaat. Op basis daarvan krijgen zij suggesties voor beroepen die op hun skills aansluiten en actuele openstaande functies die daarbij passen. Werkenden en werkzoekenden krijgen op deze manier een breder perspectief op hun eigen skills en mogelijkheden, waarbij diploma’s niet langer bepalend zijn. De Paskamer is gebaseerd op O*net.

Werkgevers kunnen op hun beurt in De Paskamer aangeven welke skills er nodig zijn voor de openstaande functies binnen hun eigen organisatie. Zij kunnen deze lijst ordenen en prioriteren en zo een functieprofiel op basis van skills maken. Een belangrijke kracht van De Paskamer is dat de kandidaten op deze manier heel goed kunnen vergelijken hoe eigen skills matchen met de verwachtingen van werkgevers. De werkgeversprofielen zijn voor alle werkenden en werkzoekenden in De Paskamer raadpleegbaar en er kan direct contact gelegd worden met werkgevers. Aan de hand van het zelf opgestelde functieprofiel kunnen werkgevers ook actief geschikte kandidaten zoeken die matchen op basis van skills. Door het skillsaanbod van werkzoekenden en de skillsvraag van werkgevers samen te brengen, kunnen er met De Paskamer vele succesvolle matches worden gemaakt en wordt de kans op mismatches tegelijkertijd verkleind.

De Paskamer is al voor verschillende pilots en trajecten ingezet. Onder andere voor het zij-instroomtraject voor apothekersassistenten, werken in de wind als Wind Turbine Technician en het traject van Techgrounds, waarbij jongeren worden omgeschoold tot Salesforce Developer. Ook wordt De Paskamer inmiddels succesvol gebruikt bij het Transferpunt Zorg en Welzijn en het Loopbaanpad Techniek en Bouw. Daarmee levert De Paskamer ook een belangrijke bijdrage aan het bewegen van talenten uit andere sectoren in de richting van lastig te vervullen vacatures in de zorg en bouw.