Mijnhouseofskills

Mijnhouseofskills helpt werkenden en werkzoekenden op basis van hun persoonlijke skills de vraag te beantwoorden welk werk écht bij ze past. Nadat zij zich online hebben geregistreerd bij Mijnhouseofskills wordt er een vaardighedenprofiel opgesteld op basis van hun, werkverleden en de uitkomsten van aanvullende online skillsinterviews, en wordt er een persoonlijk beroepenbord gegenereerd.

Het beroepenbord is een overzicht waarop de werkende of werkzoekende kan zien welk werk dicht bij zijn of haar skills ligt. Daar kunnen ook zeer verrassende beroepen tussen staan, want het beroepenbord laat niet alleen zien wat er binnen iemands huidige branche bij hem of haar past, maar laat alle mogelijke beroepen zien waar diezelfde skills voor nodig zijn. Over ieder beroep op het persoonlijke beroepenbord is onmiddellijk extra informatie beschikbaar. Zo kan iedereen bepalen of dit werk echt passend is. Vervolgens geeft Mijnhouseofskills weer hoeveel actuele vacatures er zijn voor werk dat aansluit bij het vaardighedenprofiel en kan men doorklikken naar vacatures in de buurt om direct te solliciteren.

Zijn er weinig passende vacatures in de omgeving of zit de winnende baan er niet direct tussen? Mijnhouseofskills geeft ook altijd suggesties voor hoe mensen hun skills kunnen blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar specifieke opleidingen om gewenste maar nog ontbrekende vaardigheden aan te kunnen leren.

Mensen die nog geen werkverleden hebben kunnen binnen Mijnhouseofskills gebruik maken van de Werkverkenner van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Aan de hand van een reeks stellingen wordt er vervolgens gekeken welk werk bij deze persoon zou passen. In samenwerking met het SBB is deze tool geïntegreerd in Mijnhouseofskills.

Het aan elkaar koppelen van vaardigheden van deelnemers enerzijds en de opleidingen en vacatures anderzijds, gebeurt aan de hand van de breed gedragen en door de Europese Unie ontwikkelde ESCO-taxonomie. Ook werkgevers kunnen skills-based vacatures invoeren en actief personeel werven onder de mensen die geregistreerd staan op Mijnhouseofskills.