Digitale kaart voor Vakland Het Hogeland

De digitale kaart voor Vakland Het Hogeland brengt nabije initiatieven in de gemeente Het Hogeland op het gebied van leren en ontwikkelen in kaart én zet ze op de kaart. Op deze manier wordt een leven lang leren en ontwikkelen voor alle leeftijden gestimuleerd. Met de digitale kaart worden op basis van het skillsprofiel en de persoonlijke interesses van de inwoners en studenten van Het Hogeland matches gemaakt met werkgevers en de drie Praktijk Leer & Ontwikkel Centra (PLOCs) in de regio.

Een leven lang leren in de praktijk

Vakland Het Hogeland wil alle inwoners van de gemeente Het Hogeland concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te ontwikkelen in diverse vakgebieden. Het is de bedoeling dat iedereen – jong en oud, met of zonder werk – zich kan oriënteren op en bekwamen in de uiteenlopende vakpraktijken die de regio te bieden heeft. Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren en werkenden in hun ontwikkeling en biedt mensen buiten het arbeidsproces beter de kans als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij. In de drie PLOCs staat het doen centraal, via praktisch leren afwijkend van formele lesprogramma’s, en wordt eventueel ontluikend ondernemerschap gestimuleerd

Efficiëntie door specialisatie

Voor de digitale kaart hebben we gebruik kunnen maken van bestaande functionaliteiten op het onderwijs- en arbeidsmarktplatform van dit-WERKt, waardoor we snel en efficiënt hebben kunnen werken. Deze loopbaanapplicatie van dit-WERKt is een online loopbaancoach die speciaal is ontwikkeld om werkzoekenden sneller te helpen werk te vinden dat écht bij hen pas. De applicatie heeft als doelstelling om de vaardigheden van de werkende of werkzoekende beter aan te laten sluiten op het actuele aanbod van trainingen, banen en vacatures. Dit wederzijdse matchen gebeurt op basis van skills, die zowel aan de kant van personeel (de geboden vaardigheden) als werkgevers (de gevraagde vaardigheden) worden ingedeeld volgens de breed gedragen en door de EU ontwikkelde ESCO-skillstaxonomie.

Voor deze opdracht is gekozen voor een koppeling met de dataset van EDU-DEX. Via EDU-DEX gaan elke 24 uur de actuele gegevens over tienduizenden opleidingen en cursussen, van honderden opleiders, naar bedrijven, organisaties, overheden en portals.