Project Tandwiel

Project TANDWIEL van dit-WERKt verbetert geautomatiseerd loopbaanadvies Tandwielom zo werkzoekenden nog beter te kunnen helpen. De techniek brengt diverse beschikbare datasets – zoals ESCO en de vaardighedendatasets, vacaturedata en regionale werkgevergegevens – bij elkaar.

 

Hierdoor krijgen werkzoekenden een nog beter gefundeerd loopbaanadvies, dat niet alleen is gebaseerd op de zoekterm van werkzoekenden (vaak een functietitel), maar ook de vaardigheden die een werkzoekende heeft en mogelijke alternatieve functies in andere branches die passen bij zijn of haar profiel.

Werkzoekende

Werkzoekenden willen of moeten soms iets anders gaan doen, zijn niet per sé op zoek naar de

volgende stap in dezelfde sector. Hun mogelijkheden binnen de vertrouwde sector kunnen ze vaak wel goed inschatten. Maar hun kansen in andere sectoren benutten; dat is veel complexer. TANDWIEL realiseert een gefundeerd buitensectoraal loopbaanadvies. Zo wordt de horizon van de werkzoekende verbreed.

Werkgever

Andersom geldt ook voor werkgevers dat ze goed zicht hebben op de waarde van opleidingen en ervaringen binnen hun sector. Werknemers rekruteren vanuit andere sectoren – dat blijkt vaak lastig en gebeurt daardoor weinig. Met de kennis en techniek van TANDWIEL wordt ook deze stap vergemakkelijkt.

Van interesse en beroepskeuzetest naar vaardigheden

Gebruikelijk is het doen van een beroepskeuzeonderzoek. Daarbij worden interesses van de werkzoekende onderzocht en gefilterd naar een

Europese Unie
Project Tandwiel wordt o.a. gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

beroepskeuzeadvies. Interesses sluiten echter niet altijd aan bij daadwerkelijke mogelijkheden en vaardigheden, noch bij de actuele eisen van

de werkgever op de arbeidsmarkt.

dit-WERKt wil de vaardigheden van werkzoekenden als basis van het advies:

· Generieke vaardigheden: bijvoorbeeld analytisch of juist praktisch zijn, kunnen delegeren, goed kunnen proeven of beschikken over zeer fijne motoriek, etc.

· Beroepsspecifieke vaardigheden: bijvoorbeeld fiscale analyse, proeven en herkennen van druiven in wijn(dat kan van pas komen voor een sommelier), over horlogemontage vaardigheden beschikken, etc.

Door de verschillende soorten vaardigheden van de werkzoekende in kaart te brengen, ligt er een stevigere basis voor het kunnen adviseren en voorspellen van passende beroepen en functies.

Over de naam

Elk mens is uniek en beschikt over een eigen set van vaardigheden, karaktereigenschappen, cognitieve mogelijkheden en ervaringen die gecombineerd meer dan één invalshoek kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Het is de kunst die invalshoeken systematisch te ontsluiten.

Vandaar de naam TANDWIEL: de effectieve combinatie van gegevens die in elkaar grijpen, veroorzaken samen een beweging. TANDWIEL kan ervoor zorgen dat mensen nieuw perspectief en uiteindelijk (effectiever) werk vinden.


Net als onze klanten ook profiteren van de webapplicatie dit-WERKt?

Wij vertellen u graag wat dit-WERKt voor uw organisatie kan betekenen


Neem contact met ons op